Περιφερειακός συνδυασμός «Η Στερεά σε νέα τροχιά»: Επίκαιρη ερώτηση για τις προγραμματικές συμβάσεις Περιφέρειας – Δήμων

Δελτίο Τύπου

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης κ. Στουπής Νίκος ενόψει της επόμενης συνεδρίασης στη Λαμία. Με την ερώτηση ο κ. Στουπής ζητάει από την Περιφερειακή Αρχή πλήρη-αναλυτικό κατάλογο με τις Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας που έχουν υπογραφεί από την αρχή της θητείας του Συμβουλίου μέχρι σήμερα όπως και συνεχιζόμενες από προηγούμενες θητείες, στα πλαίσια των αρχών της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας που διέπουν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακολουθεί η ερώτηση:

Επίκαιρη ερώτηση για τις προγραμματικές συμβάσεις Περιφέρειας – Δήμων

Προς: Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο

κε Περιφερειάρχα,

Το τελευταίο ιδιαίτερα χρόνο η Περιφέρεια έχει προχωρήσει με αποφάσεις του Συμβουλίου της σε πληθώρα Προγραμματικών Συμβάσεων με Δήμους στα γεωγραφικά της όρια, και ορθώς, στα πλαίσια  της συνεργασίας και υποστήριξης  προς  άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς.

Οι Προγραμματικές συμβάσεις προφανώς έχουν στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με αναπτυξιακό χαρακτήρα, και βέβαια ένα από τα στοιχεία οφείλει να είναι και η κατά το δυνατόν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων για την άμβλυνση των ανισοτήτων, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι πιο καθυστερημένες περιοχές χρήζουν και μεγαλύτερης προστασίας και φροντίδας.

Στα πλαίσια των αρχών διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας που πρέπει να διέπει το Περιφερειακό συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας ζητούμε να μας δοθεί πλήρης- αναλυτικός κατάλογος των Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμων στην παρούσα θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την πορεία υλοποίησής τους .

Ο κατάλογος θα θέλαμε να περιλαμβάνει:

  1. τις Προγραμματικές Συμβάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο κατανεμημένες για κάθε έτος από την Αρχή της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου
  2. Αναλυτικό κατάλογο εν εξελίξει ή συνεχιζόμενων συμβάσεων από προηγούμενες θητείες.
  3. Περιγραφή του σταδίου στο οποίο βρίσκεται κάθε Προγραμματική Σύμβαση (δημοπράτηση, σύμβαση, φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και σταδίων πληρωμής, πιθανοί λόγοι καθυστέρησης, προσδοκώμενο έτος ολοκλήρωσης κλπ).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ

ΛΑΜΙΑ, 30/3/2018

………………………..

Η Στερεά σε νέα Τροχιά
Κύπρου 87, 351 32 λΑΜΙΑ
τηλ. 22310 52077
neatroxia2014@gmail.com