Αναβίωση του Χορού του Ανδρειωμένου στη Βουνιχώρα, 8 Απριλίου 2018, μετά τον Εσπερινό της Αγάπης

Αναβίωση του Χορού του Ανδρειωμένου στη Βουνιχώρα

8 Απριλίου 2018, μετά τον Εσπερινό της Αγάπης