Ευχές για το Πάσχα από τον Επιμορφωτικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουνιχώρας «Ο Βλαχοθανάσης»

Ευχές για το Πάσχα 
από τον Επιμορφωτικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουνιχώρας «Ο Βλαχοθανάσης»