Ευχές για το Πάσχα από την Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (έδρα: Άμφισσα)

Ευχές για το Πάσχα
από την Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης
Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

έδρα: Άμφισσα