Ομιλίες για τον Καρκίνο του Μαστού και δωρεάν κλινική εξέταση μαστών, 15 Απριλίου 2018, 11.00, Δημαρχείο Λιδωρικίου

Ομιλίες για τον Καρκίνο του Μαστού
και δωρεάν κλινική εξέταση μαστών

Κυριακή 15 Απριλίου 2018, 11.00
Δημαρχείο Λιδωρικίου