Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά καλεί σε εθελονική δράση για έναν ακόμη πιο καθαρό Μαραθιά

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά
καλεί σε εθελονική δράση για έναν ακόμη πιο καθαρό Μαραθιά