Μουσικό μεσημέρι με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 1 Απριλίου 2018, 14.30, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μουσικό μεσημέρι
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

Κυριακή 1 Απριλίου 2018, 14.30
«Μπρίκι», Γαλαξείδι