Πασχαλινό Παζάρι των κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Άμφισσας, 1 Απριλίου 2018, 11.00 – 13.00

Πασχαλινό Παζάρι των κρατουμένων 
του Καταστήματος Κράτησης Άμφισσας

Κυριακή 1 Απριλίου 2018, 11.00 – 13.00
Προαύλιος Χώρος Δοικητηρίου Καταστήματος