Πάρτι με τον ντι τζέι Σπύρο Καζιάνη, 24 Μαρτίου 2018, 23.30, «Κάβειρος», Κίρρα

Πάρτι με τον ντι τζέι Σπύρο Καζιάνη

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018, 23.30
«Κάβειρος», Κίρρα