Ο Δήμος Δελφών καλεί για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών και πλανόδιου εμπορίου

Ο Δήμος Δελφών καλεί για την ανανέωση
των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών και πλανόδιου εμπορίου

Δήμος Δελφών

Δελτίο Τύπου

 Ο Δήμος Δελφών, στα πλαίσια του Ν. 4497/2017,

καλεί

Α. επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17 (ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2017),

Β. κατόχους επαγγελματικών αδειών πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014,

όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ιτέας, Ηλία Τρίγκα 47 και στο γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπορίου, Επιχειρήσεων και Απασχόλησης (2ος όροφος) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες, έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 2265351118 ή 2265351116.

Για το
Αυτοτελές Τμήμα Εμπορίου, Επιχειρήσεων και Απασχόλησης Δήμου Δελφών

Η καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος
Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη