Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (12.3.2018)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου…

Ο Νίκος Τριανταφύλλου είναι από το Διακόπι
μπλογκ στο «Ζω Φωκίδα»: www.zofokida.gr/nikostriantafillou

12.3.2018
Και σ’ ανώτερα…