Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 13 Μαρτίου 2018, 17.30 – 20.30, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, 17.30 – 20.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου