Μουσικό μεσημέρι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 11 Μαρτίου 2017, 14.30, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μουσικό μεσημέρι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

Κυριακή 11 Μαρτίου 2017, 14.30
«Μπρίκι», Γαλαξείδι