«Η Γυναίκα μέσα από το Παγκόσμιο Θέατρο», εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2018, 20.30, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

«Η Γυναίκα μέσα από το Παγκόσμιο Θέατρο»

εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας
για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, 20.30
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας
λαξείδι