Συνεστίαση του Συλλόγου Γυναικών Γαλαξειδίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2018, 20.00, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Συνεστίαση του Συλλόγου Γυναικών Γαλαξειδίου
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, 20.00
«Μπρίκι», Γαλαξείδι