Μήνυμα του Κωνσταντίνου Χαλιορή για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα του Κωνσταντίνου Χαλιορή
για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας