Ανεβαίνοντας και φωτογραφίζοντας στα Βαρδούσια (του Στέφανου Σταμέλλου)

Ανεβαίνοντας και φωτογραφίζοντας στα Βαρδούσια

του Στέφανου Σταμέλλου

496