Μήνυμα του Κωνσταντίνου Χαλιορή για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου)

Μήνυμα του Κωνσταντίνου Χαλιορή
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

6 Μαρτίου