Ταβέρνα «Μπαλκονάκι» (Άμφισσα): Μενού, 17 Φεβρουαρίου 2018, βράδυ

Ταβέρνα «Μπαλκονάκι»
Άμφισσα, τηλ. 2265029643

Μενού
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, βράδυ