Μουσική βραδιά με τη ντι τζέι Ζωή Τσινταβή, 16 και 18 Φεβρουρίου 2018, 22.30, «Σοφίτα», Ιτέα

Μουσική βραδιά με τη ντι τζέι Ζωή Τσινταβή

16 και 18 Φεβρουρίου 2018, Παρασκευή και Κυριακή, 22.30
«Σοφίτα», Ιτέα, τηλ. 2265035420