Μουσική βραδιά με τη ντι τζέι Ζωή Τσινταβή, 9 και 10 Φεβρουρίου 2018, 22.00, «Σοφίτα», Ιτέα

Μουσική βραδιά με τη ντι τζέι Ζωή Τσινταβή

9 και 10 Φεβρουρίου 2018, Παρασκευή και Σάββατο, 22.00
«Σοφίτα», Ιτέα, τηλ. 2265035420