Παιδικό μασκέ πάρτι του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά, 9 Φεβρουαρίου 2018, 19.00, Οίκημα Γκανιάτσου, Μαραθιάς

Παιδικό μασκέ πάρτι
του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά

9 Φεβρουαρίου 2018, Παρασκευή, 19.00
Οίκημα Γκανιάτσου, Μαραθιάς