Εκλογική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, 3 Φεββρουαρίου 2018, 10.30 – 13.30, Άμφισσα

Εκλογική Γενική Συνέλευση
της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

3 Φεββρουαρίου 2018, Σάββατο, 10.30 – 13.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα