Κοπή της Πίτας του Συλλόγου Δυτών Φωκίδας «Κρισσαίος», 21 Ιανουαρίου 2018, 12.00, «Base 89», Ιτέα

Κοπή της Πίτας
του Συλλόγου Δυτών Φωκίδας «Κρισσαίος»

21 Ιανουαρίου 2018, Κυριακή, 12.00
«Base 89», Ιτέα