Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 28 Δεκεμβρίου 2018, 17.30, Αίθουσα Φροντιστηρίου «Μήταλας»

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

28 Δεκεμβρίου 2018, Πέμπτη, 17.30
Αίθουσα Φροντιστηρίου «Μήταλας»