Χριστουγεννιάτική παιδική γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς, 22 Δεκεμβρίου 2017, 17.30, Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς

Χριστουγεννιάτική παιδική γιορτή
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς

22 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή, 17.30
Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς