Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ιτέας, 19 Δεκεμβρίου 2017, 18.30, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ιτέας

θεατρική παράσταση – τραγούδια – παζάρι χριστουγεννιάτικων κατασκευών

19 Δεκεμβρίου 2017, Τρίτη, 18.30
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας