Εθελοντική Αιμοδοσία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, 18 Δεκεμβρίου 2017, 9.30 – 12.30, συνδιοργάνωση: Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωκίδας (Άμφισσα, Ιτέα, Λιδωρίκι, Πολύδροσος)

Εθελοντική Αιμοδοσία
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας!

συνδιοργάνωση: Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωκίδας
(Άμφισσα, Ιτέα, Λιδωρίκι, Πολύδροσος)

18 Δεκεμβρίου 2017, Δευτέρα, 9.30 – 12.30