Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας για τα παιδιά των αστυνομικών, 19 Δεκεμβρίου 2017, 17.00, Ταβέρνα «Μούκας», Ιτέα

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας
για τα παιδιά των αστυνομικών

19 Δεκεμβρίου 2017, Τρίτη, 17.00
Ταβέρνα «Μούκας», Ιτέα