Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων, 16 Δεκεμβρίου 2017, 18.00, Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων

για μικρούς και μεγάλους

16 Δεκεμβρίου 2017, Σάββατο, 18.00
Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων