Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας Φωκίδας «Ο Πλάτανος», 16 Δεκεμβρίου 2017, 19.00 – 20.30, Κατάστημα Γιώργου Κουτουβάλα, Άγιος Νικόλαος Φωκίδας

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας Φωκίδας «Ο Πλάτανος»

16 Δεκεμβρίου 2017, Σάββατο, 19.00 – 20.30
Κατάστημα Γιώργου Κουτουβάλα, Άγιος Νικόλαος Φωκίδας