Μουσείο Πόλης της Ιτέας / 2η Ημερίδα – Παρουσίαση Μελέτης: Στάδιο Ι, 16 Δεκεμβρίου 2017, 10.00 – 13.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Μουσείο Πόλης της Ιτέας 
2η Ημερίδα
Παρουσίαση Μελέτης: Στάδιο Ι

16 Δεκεμβρίου 2017, Σάββατο, 10.00 – 13.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας