Πάρτι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου, 15 Δεκεμβρίου 2017, 22.00, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Πάρτι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου

15 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή, 22.00
«Μέλυδρον», Γαλαξείδι