Χορός του Α.Σ. Ακαδημία ’94, με ζωντανή μουσική, 15 Δεκεμβρίου 2017, 22.30, «Stavedo», Άμφισσα

Χορός του Α.Σ. Ακαδημία ’94

με ζωντανή μουσική

15 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή, 22.30
«Stavedo», Κορδώνη και Δελμούζου, Άμφισσα