Αγριόγιδο της Γκιώνας

φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά