Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο «Κελάρι» (Σερνικάκι) με λαϊκό – ρεμπέτικο γλέντι

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο «Κελάρι» (Σερνικάκι)
με λαϊκό – ρεμπέτικο γλέντι

31 Δεκεμβρίου 2017, Κυριακή