Παραμονή Πρωτοχρονιάς με ζωντανή μουσική στην Ταβέρνα «Ο Φάρος» (Κίρρα)

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με ζωντανή μουσική
στην Ταβέρνα «Ο Φάρος» (Κίρρα)

31 Δεκεμβρίου 2017, Κυριακή