Χορός της Γ’ Λυκείου Άμφισσας, 2 Δεκεμβρίου 2016, 22.30, «Stavedo», Άμφισσα

Χορός της Γ’ Λυκείου Άμφισσας

2 Δεκεμβρίου 2016, Παρασκευή, 22.30
«Stavedo Cafe-Bar», Ν. Κορδώνη 19, Άμφισσα

1648