Ο Καιρός αναλυτικά στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς της Φωκίδας: Άμφισσα – Γαλαξείδι – Φράγμα Μόρνου – Διακόπι – Κονιάκος – Μαυρολιθάρι – Πολύδροσος

Ο Καιρός αναλυτικά στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς της Φωκίδας

Άμφισσα

Γαλαξείδι

Φράγμα Μόρνου

Διακόπι

Κονιάκος

Μαυρολιθάρι

Πολύδροσος