Πενθήμερη Πρόγνωση Μεταφοράς Σκόνης στην Ατμόσφαιρα: Άμφισσα – Γαλαξείδι – Δελφοί – Δεσφίνα – Ερατεινή – Ευπάλιο – Ιτέα – Λιδωρίκι – Πολύδροσος

Πενθήμερη Πρόγνωση Μεταφοράς Σκόνης στην Ατμόσφαιρα

Άμφισσα

Γαλαξείδι

Δελφοί

Δεσφίνα

Ερατεινή

Ευπάλιο

Ιτέα

Λιδωρίκι

Πολύδροσος