Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα, 23 Οκτωβρίου 2017: Χαμηλή Κατηγορία

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα

23 Οκτωβρίου 2017, Δευτέρα

Χαμηλή Κατηγορία