Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας, 24 Οκτωβρίου 2018, 18.15, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, 18.15
Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου, Γιδογιάννου 7, Άμφισσα