Μαθήματα Σκακιού στην Κίρρα, κάθε Δευτέρα, 18.00

Μαθήματα Σκακιού στην Κίρρα

Πολιτιστικός Σύλλογος «Ομάδα Εθελοντών Οι Φίλοι της Κίρρας»
Πλατή 7, Κίρρα

πληροφορίες:
Γιάννης Οικονόμου, τηλ. 6942599891