Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 31 Μαΐου 2021, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο: “Μετασχηματισμός του Δήμου Δελφών σε έξυπνη πόλη’’ και έγκριση της μελέτης, σχεδίου διακήρυξης και όρων δημοπράτησης της πράξης: “Μετασχηματισμός του Δήμου Δελφών σε έξυπνη πόλη’’.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

2. Λήψη απόφασης συμπληρωματικά της αριθ. 185/17.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΕ7Ω9Θ-ΖΘΙ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Υποβολή της Πράξης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού: 4.617.140,00 €, στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 – «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», έγκριση και παραλαβή των μελετών και έγκριση σχεδίων διακήρυξης και όρων δημοπράτησης των Υποέργων: 1. «Προμήθεια Εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης στον Δήμο Δελφών με παροχή οικονομικού εργαλείου – Πολυκέντρα ανακύκλωσης», 2. « Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης και «Έξυπνων» νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών», 3. «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Δελφών (Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη)» και 4. « Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας ολοκληρωμένου προγράμματος γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Δελφών».
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.