Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 6 Απριλίου 2021, 18.00, 18.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 18.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άναρχη χωροθέτηση Α.Π.Ε. και τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου , στην περιοχή «Μεγάλη ράχη – Κορομηλιά» της Κοινότητας Πολυδρόσου. (Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, Αντιδήμαρχος).

3. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 147,784 MW στις θέσεις ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ – ΓΛΥΤΣΟ – ΔΕΣΦΙΝΑ – ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 1-ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 2 – ΤΣΟΥΡΑΝΑ 1 – ΤΣΟΥΡΑΝΑ 2 – ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 1 – ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 2 – ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 3 της Δ.Ε Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

4. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Δελφών στις ενεργειακές κοινότητες με την επωνυμία: «Πανδαμάτωρ Ήλιος» και «Ανδρομέδα». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

5. Συζήτηση για τις επιπτώσεις στο Νομό Φωκίδας και ιδιαίτερα στον Δήμο Δελφών του κλεισίματος του Δημόσιου ΚΤΕΟ μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Στερεάς Ελλάδας. (Εισάγεται κατόπιν πρότασης του Δημ. Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» κ. Μέγκου).

6. Πρώτη (1η Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού).

7. Τακτοποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έως 31/12/2020 και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

9. Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Τσοκανής, Δ/ντής του Φορέα).

10. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (αρ. 277/14.07.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών – ΑΔΑ: 7ΔΠΖΩ9Θ-ΘΡΨ) και την εναρμόνισή της με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. (Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Δ. Δελφών).

12. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Κλήρωση Δημοτικών συμβούλων . (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

13. Λήψη απόφασης για ονομαστική αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

14. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

15. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΕΥΘ. ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

16. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

17. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΓΑΖΗ-ΚΑΡΕΛΛΑ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

18. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

19. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

20. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Αθ.ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

21. ‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡ. ΜΑΚΕΔΩΝ. (Εισηγήτρια: Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

22. Έγκριση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης από το κληροδότημα ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Κοινότητας Γαλαξιδίου για τις ημέρες του ΠΑΣΧΑ, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

24. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδύναμου προσώπου. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Γενικά και Ειδικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2021-2022. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

26. Επί προτάσεως του Δημ. Συμβούλου κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, επικεφαλής της παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δ. Δελφών», για τεκμηριωμένη καταγραφή των δεικτών υποανάπτυξης Φωκίδας ως εργαλείο διεκδίκησης.

27. Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Δήμου Δελφών για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος).

28. Καθιέρωση ετήσιας τοπικής εκδήλωσης εθνικής μνήμης στην Κοινότητα Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση για μετονομασία οδών στην Κοινότητα Γαλαξιδίου, βάσει της υπ΄ αρ. 6 εγκυκλίου, με αρ. πρωτ. 8257/03-02-2020. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

30. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Γαλαξιδίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 & επόμενα του Ν.4759/2020. (Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Κολοβατιανός, Νομ. Σύμβουλος του Δήμου).

31. Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων στην πλατεία Ησαϊα για τις ανάγκες του έργου ΄ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).