Συνεδρίαση διά περιφοράς της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, 8 Δεκεμβρίου 2020, 9.00 (Θέματα των Κοινοτήτων: Άμφισσα – Γαλαξείδι – Δεσφίνα – Ελαιώνας – Επτάλοφος – Ιτέα – Κίρρα)

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, 9.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Λήψη απόφαση για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα του κ. Νικολάου Βελέντζα σε κτίριο ιδιοκτησίας Καραντζά, που βρίσκεται στην Κοινότητα Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών».
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

2. Λήψη απόφαση για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα του κ. Νικολάου Βελέντζα σε κτίριο ιδιοκτησίας Μούκα, που βρίσκεται στην Κοινότητα Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών».
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα της κ. Παναγιούς Τούντα, που βρίσκεται στην Κοινότητα Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών».
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα της κ. Αγγελικής Ζαφειρίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κίρρας της Δ.Ε. Ιτέας του Δήμου Δελφών».
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

5. Επί αιτήσεως κ. Κωνσταντίνου Κοκκινάκη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί Κοινοτικής οδού στην Κοινότητα Ελαιώνα.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

6. Επί αιτήσεως κ. Παύλου Βενετσάνη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Πανουργιά 39 στην Κοινότητα Άμφισσας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

7. Επί αιτήσεως κ. Αθανασίας Παλάσκα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Συγγρού στην Κοινότητα Γαλαξιδίου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

8. Γνωμοδότηση για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου σε κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου επί της δημοτικής οδού Σμύρνης στην Κοινότητα Άμφισσας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

9. Επί αιτήσεως κ. Ευθύμιου Κυτεόπουλου για ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Καραϊσκάκη 103 στην Κοινότητα Ιτέας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

10. Επί αιτήσεως κ. Νικολάου Ψαρρού για επισκευή πεζοδρομίου επί της οδού
Καραϊσκάκη 30 στην Κοινότητα Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

11. Επί αιτήσεως κ. Γεωργίας Μακρανδρέου για τοπική αποκατάσταση οδοστρώματος επί της συμβολής των οδών Στέφου & Ανωνύμου 21 στην Κοινότητα Γαλαξιδίου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

12. Επί αιτήσεως κ. Νικολάου Μητρόπουλου για διαμόρφωση χώρου επί της οδού Ναυάρχου Αγγελή στην Κοινότητα Γαλαξιδίου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των Δημοτικών οδών Ηρώων, Άστιγγος και Τρίγκα (πέριξ της πλατείας Ηρώων) στην Κοινότητα Ιτέας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

15. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων και την αντικατάστασής τους επί της οδού Καποδιστρίου 12 στην Κοινότητα Ιτέας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).