Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 25 Νοεμβρίου 2020, 18.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, 18.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 2ου τριμήνου 2020. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

3. Τροποποίηση (7η) τεχνικού προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

4. Αποδοχή όρων Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2019 για το έργο ‘ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Ονομαστική αύξηση ωρών εργασίας Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).

6. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).

7. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση Λαρνάκι από τον ΚΟΙΣΠΕ Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση παράτασης μισθωτικής σύμβασης ιδιωτικού ακινήτου για χρήση ως Κοινοτικό Κατάστημα – Γραφείο Κοινότητας Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

9. Καθορισμός και έγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου. (Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Κολοβατιανός, Νομ. Σύμβουλος του Δήμου).

10. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

11. Επί αιτήματος του συλλόγου αναβιωτών «Σάλωνα του ‘21». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση εκμίσθωσης δύο (2) δημοτικών ελαιοκτημάτων στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

13. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021- 2022. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την λειτουργία του Υποέργου (2) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002169. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).