Η Φωκίδα στον Χάρτη για την Υγειονομική Ασφάλεια και Προστασία από τον Κορωνοϊό: Επίπεδο 1 (Ετοιμότητας)

Η Φωκίδα στον Χάρτη για την Υγειονομική Ασφάλεια και Προστασία από τον Κορωνοϊό 

21 Οκτωβρίου 2020

Επίπεδο 1 (Ετοιμότητας)

< Πάτησε εδώ για περισσότερες πληροφορίες >

< Μέτρα εν ισχύ ανά Επίπεδο Συναγερμού >

< Επίπεδο συναγερμού ανά Περιφερειακή Ενότητα >