Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιτέας, 15 Μαΐου 2020, 19.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιτέας

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, 19.00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Ενότητας Ιτέας

Θέματα

1. Γνωμοδότηση για καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (Σχετ:οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν4682/2020 ΦΕΚ76Α/3-4-2020).

2. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρου και έγκριση τοποθέτησης ράμπας ΑΜΕΑ Σχετ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7082/29-04-2020 αίτηση της Αλεξάνδρας Τζάρτζαλου.

3. Γνωμοδότηση σχετικά με την σύνταξη μελέτης που αφορά την δέσμευση χώρων ΑΜΕΑ με σκοπό την διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και τη δημιουργία ραμπών.

4. Πρόταση για σύσταση Επιτροπής Τουριστικού Ενδιαφέροντος για την Κοινότητα της Ιτέας.

5. Γνωμοδότηση σχετικά με το συνδυασμό και την αδειοδότηση χάραξης διαδρομής για το τουριστικό τρενάκι που διαθέτει ο Δήμος Δελφών στις Κοινότητες Ιτέας και Κίρρας.

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνου παγκακιού στο παραλιακό μέτωπο.

7. Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή μεθόδου αμμοβολής στα ρείθρα των πεζοδρομίων στην οδό Μεταμορφώσεως και Λ. Ηρώων.

8. Επανατοποθέτηση του αιτήματος για καθορισμού χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

9. Γνωμοδότηση για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων εντός της πλατείας Ηρώων.

10. Γνωμοδότηση για προμήθεια σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και προσδιορισμός χώρου τοποθέτησης του.

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >