Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 13 Μαΐου 2020, 18.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, 18.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

4. Κατανομή πίστωσης της Β’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2020 συνολικού ποσού 73.040,00€. (Εισηγητής: κ Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

5. Λήψη απόφασης για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων». (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

6. Λήψη απόφασης για την «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού». (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Γενικά και Ειδικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2020-2021. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση μεταστέγασης Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πολυδρόσου στο κτίριο του πρώην Γυμνασίου Πολυδρόσου. (Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, Αντιδήμαρχος).

9. Καθιέρωση της Μάχης της Σουβάλας ως Δημόσιας Εορτής Τοπικής Σημασίας, με εκδηλώσεις μνήμης και τιμής και την δημιουργία μνημείου για τους πεσόντες στην θέση «Καρκαβέλια» της Τοπικής Κοινότητας Πολυδρόσου. (Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, Αντιδήμαρχος).

10. Καθιέρωση της εορτής του Αγίου Νικολάου ως τοπικής αργίας στην Κοινότητα Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

12. Ανάκληση της αριθ. 105/15.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΦ4Ω9Θ-7ΘΜ) απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α». (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη Σεγδίτσα, Πρόεδρος Δ.Σ.)